Справочник

Съвет за електронни медии:
адрес: гр. София, бул. “Шипченски проход” 69
тел: 02/ 9708810
факс: 02/ 9733769
e-mail: office@cem.bg
www.cem.bg

ВИЖ ТВ Козлодуй
Регионален телевизионен канал
адрес: гр. Козлодуй, ул. „Отец Паисий“ №4, ет. 3
тел. 0973/ 8 23 03
факс: 0973/ 8 29 30
e-mail: vij.tv_kozloduy@abv.bg
www.kozloduy-bg.info

Здравеопазване
Болница – 8 53 31, 8 52 00, 8 52 50
МЦ „Дарис” – 8 93 00
МЦ „Здраве” – 8 50 55
Здравна каса, Козлодуй – 8 11 58
Бърза помощ – 8 52 43 – за неспешни случаи и за съвети по телефона
Национален телефонен номер 112 /препоръчително е гражданите, които ползват номера да упоменат населеното място и точният адрес, от където се обаждат/

Сигурност
Полиция – 0973/ 8 04 20, 8 96 10, 166
Пожарна – 8 91 60, 160
РПУ АЕЦ – 7 26 18
СОТ – 8 05 69, 8 40 02

Транспорт
Разписание автогара – 8 09 17
Автогара Враца – 092/ 62 25 58

КИС такси: 0877 00 70 77, 0973 99 173
Куриерски услуги
Български пощи, Козлодуй – 8 13 48, колетно гише – 8 13 12
„Еконт” – 8 00 30
Speedy – 8 11 41

Община Козлодуй
Информационен център за обслужване на граждани – 85 837
Горещ телефон – 85 831
Денонощен телефон – 80 784
Гражданска защита – 8 07 60

Училища
НУ „Васил Левски” – 8 00 19, 8 07 80
СОУ „Св. св. Кирил и Методий” – 8 08 86, 8 08 87
СОУ „Христо Ботев” – 8 08 70, 8 08 71
ПГЯЕ „Игор Курчатов” – 8 05 60, 8 44 89
ОУ „Васил Априлов”, Хърлец – 09163/ 23 64, 22 64
ОУ „Хр. Ботев”, Гложене – 09160/ 23 82
ОУ „Св. св. Кирил и Методий”, Бутан – 09168/ 21 14

Детски градини:
ОДЗ „Звънче” – 8 00 69
ОДЗ „Радост” – 8 07 39
ОДЗ „Слънчице” – 8 05 04, 8 02 31
ОДЗ „Мир” – 8 02 33

ОДЗ “Здравец”, с. Хърлец – 09163/22 57

ОДЗ “Радост”, с. Гложене – 09160/23 04, 22 34

ЦДГ “Първи юни”, с. Бутан – 09168/20 31, 20 33

Правни дейности
Районен съд, Козлодуй – 8 06 76, 8 07 83 ф. 8 03 73
Съдия по вписванията – 8 39 85
Съдия изпълнител – 8 03 54
Нотариус – Валентин Митов – 8 06 30, 8 03 89
Районна прокуратура, Козлодуй – 8 00 10, 8 05 09, 8 06 90
Окръжна прокуратура, Враца – 092/ 62 50 49, 092/ 62 35 19,

Културни институции
Дом на енергетика – 7 47 19
НЧХП „Хр. Ботев”– 8 12 17, 8 13 96
Библиотека – 8 12 81
ОДК – 8 00 32
Параход „Радецки” – 8 06 58, 8 06 01
Музей „Новата станция на България” –
Читалище Гложене – 09160/22 29
Читалище Хърлец- 09163/23 21
Читалище Бутан – 09168/ 22 72

Медии
Виж ТВ – 8 23 03
Вестник „Козлодуй днес” – тел./ф.8 29 30
Радио „Елто” – 8 05 70

Информационни центрове
Информационен център ДП РАО – 8 00 96
Информационен център АЕЦ „Козлодуй” – 7 21 00
Бизнес център – 8 41 15

Синдикални организации
СБУ
НПФЕ Промяна – 7 48 49
АЕ КТ подкрепа – 7 48 32
СЕБ  – 7 47 12
Синдикати болница – 8 35 23

Общински служби

Денонощен телефон за сигнали – 8 07 84
Социални служби – 8 11 96
Отдел „Закрила на детето” – 8 13 71
Бюро по труда – 8 02 40, 8 03 80, 8 02 61
Общинска служба „Земеделие и гори” – 8 01 49, 8 03 45
Поземлена комисия – 8 01 49
Дом за възрастни с физически увреждания – 8 07 85, 8 11 23
Отдел „Местни данъци и такси” – 8 03 51, 0895 469 990

Заведения, хотели, магазини

Банкови и застрахователни компании/институции

ЗД “Булинс” АД, офис Козлодуй -0973/8 20 01

Областни институции
Областен управител, Враца – 092/ 66 10 46, 66 17 69
Инспекция по труда, Враца – 092/ 66 30 14, 66 63 06
Пътно управление, Враца – 092/ 62 10 59
РИОСВ – 092/ 62 47 61, 66 66 38
ТД на НАП, Враца – 092/ 66 84 134,
РЗОК, Враца – 092/ 68 61 24, 68 61 70
РИОКОЗ, Враца – 092/ 62 63 77

Ютилити сектор
Отоплителна централа – 8 05 78, 7 48 48
Техем – 8 42 31
Бруната – 8 09 35
ВиК – 0884 194 536
ЧЕЗ – България, офис Козлодуй – 8 02 09, 8 03 30 през работно време;
/0700 100 10 – денонощно за цялата страна за повреди и аварии/

Спорт
Клуб по таекуондо „Джонг тонг” – 0886 059 973 – Цветан Симеонов
Волейболен клуб „Козлодуй” – 0886 193 999 – Иван Кюланов
Клуб по канадска борба – 0897 875 418 – Любен Иванов