Общинският съвет пак заседава извънредно

Извънредно заседание на Общинския съвет е насрочено на 5 декември от 17:15 часа. Съветниците ще дискутират предложение на Мая Занева, председател на ОбС, за определяне на представител на Общината, който да вземе участие в комисия за изработване на Областна здравна карта. Втората и последна точка от дневния ред на заседанието е кандидатстването на Общината с проект за изграждане на канализация по няколко улици пред Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС).

Реклама

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведете вашия коментар
Моля, въведете вашето име