Структурата на ДП РАО е обнародвана

11.08.2012
0 коментара | коментирай
Структурата на ДП РАО е обнародвана

Структурата на Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци” от вчера е обнародвана в държавен вестник, чрез правилника за устройството и дейността на институцията. Документът е одобрен от министъра на икономиката, енергетиката и туризма и в рамките на три глави подробно се разглеждат управлението и структурата на ДП РАО.
Основните политики се определят от принципала – министърът на икономиката, енергетиката и туризма, управлението на предприятието се осъществява от управителен съвет, който е тричленен. След последните промени, станали преди два месеца, в състава му влизат изпълнителният директор – Дилян Петров, Иван Андреев и Владимир Уручев, който зае мястото на Йордан Георгиев от БЕХ.
Технически експертен и финансово-стопански съвет са постоянно действащите помощни консултативни органи, които съществуват към Предприятието и са на пряко подчинение на изпълнителния директор, четем още в публикувания правилник за устройството и дейността на ДП РАО.
В главно управление на ДП РАО влизат четири дирекции, две управления, два отдела, двата експертни съвета и финансов контрольор. Всички те са на пряко подчинение на изпълнителния директор, става ясно от публикуваната в Държавен вестник документ.     
Дирекция „Извеждане от експлоатация” управлява специализираното поделение в Козлодуй, групата за управление на проекти, финансирани от МФ Козлодуй, а дейността на подразделенията се регламентира във вътрешни правилници. Дирекция „Управление на радиоактивни отпадъци“ включва СП „Радиоактивни отпадъци – Козлодуй“, СП „Постоянно хранилище за радиоактивни отпадъци – Нови хан“; СП „Национално хранилище за радиоактивни отпадъци“. Дирекция „Финансово-счетоводно обслужване“ обхваща отдел „Планиране и анализ“ и отдел „Счетоводство“.
Дирекция „Безопасност и качество” има два отдела и два сектора. В управление „Администрация и контрол“ се осъществява цялостното административно-техническо обслужване на предприятието, чрез управлението на един отдел, един сектор и информационния център на ДП РАО. Управление „Сигурност“ отговаря за сигурността на предприятието и физическата защита на ядрените съоръжения и радиоактивните вещества при тяхното използване, съхраняване и превоз, а в състава му влизат два отдела за физическа защита и за контрол на достъп.
Отдел „Правен“ осъществява правното обслужване на предприятието, а отдел „Договори и доставки“ стоково-материалното обслужване, става ясно още от публикувания правилник за устройството и дейността на ДП РАО.
Предприятието се финансира със средства от двата фонда - „Радиоактивни отпадъци“ и „Извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения“, а дейността по извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения се финансира и със средства от Международен фонд Козлодуй чрез Европейската банка за възстановяване и развитие.

Лиляна Рашкова

 Коментирай

Име

E-mail

Коментирай

Запознах се с условиятa за писане на коментари

* Сайтът не носи отговорност за публикуваните читателски коментари

ВИЖ TV

РАДИО "РИВЪР ФМ" - ТВОЯТ РИТЪМ!

TV програма
В момента програмата на Виж ТВ се актуализира. В най-скоро време ще бъде достъпна и на www.kozloduy-bg.info


Изтеглете вестника в .pdf формат.