Съобщение от АЕЦ „Козлодуй“ във връзка с продажба на електроенергия

22.08.2017
8 коментара | коментирай
Съобщение от АЕЦ „Козлодуй“ във връзка с продажба на електроенергия

Във връзка с проявен интерес от страна на медиите относно продадената на 17.08.2017 г. от „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД електроенергия на търговския екран Continuous trading от Централизирания пазар за покупко-продажба на електроенергия посредством двустранно договаряне, администриран от Българската независима енергийна борса (БНЕБ), бихме искали да поясним следното:
Пазарната стратегия на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД е съобразена с обстоятелството, че атомната централа е базов производител с голяма мощност (2000 MW), който генерира  годишно производство от порядъка на 16 000 000 MWh.
Своевременната пазарна реализация на толкова големи количества електроенергия е гаранция за обезпечаване на дългосрочната експлоатация на ядрените мощности в номинален проектен режим. Поради това дружеството предлага поетапно различни както дългосрочни, така и по-краткосрочни продукти (регулаторен период, календарна година, полугодия, тримесечия, месеци и т.н.) с оглед големия производствен капацитет и производствената специфика.
Атомната централа постоянно предлага електроенергия с различен период на доставка както на Централизирания пазар за покупко-продажба (ЦПДД) на електроенергия посредством двустранно договаряне (екрани Auctions  и Continuous trading), администриран от БНЕБ ЕАД, така и на собствената си търговска платформа. Предлагането на търговската платформа на ЦПДД е съобразено със сключения договор между „АЕЦ Козлодуй” ЕАД и БНЕБ ЕАД за осигуряване на ликвидност и разработване на новостартиралия ЦПДД чрез предлагане на електроенергия на екраните за търговия, подходящи за базов производител.
Механизмът за търговия с електроенергия Continuous trading е унифициран и широко прилаган на европейските и регионалните пазари.
Търговията с електроенергия на екран Continuous trading от ЦПДД е регламентирана в “Правила за работа на централизиран пазар за покупко-продажба на електроенергия посредством двустранно договаряне”, публикувани на интернет страницата на БНЕБ ЕАД. Преди влизането им в сила и публикуването им от Оператора на борсовия пазар, Правилата са обсъждани и съгласувани с търговските участници.
Правилата не изискват предварително обявяване на оферти, както и конкретен срок за офериране на екран Continuous trading. Търговските участници са свободни да подават оферти за покупка и за продажба на електроенергия в рамките на борсовия ден при спазване на изискванията за търговия на отделните продукти, указани в Правилата за работа на ЦПДД.
Съгласно действащите „Правила за работа на централизирания пазар за покупко-продажба на електроенергия посредством двустранно договаряне”, тръжни сесии на eкран Continuous trading се откриват в зависимост от продукта, с възможност за по-дългосрочна търговия:
- седмичен продукт се търгува за следващите 4 седмици,
- месечен – за следващите 4 месеца,
- тримесечен – за следващите 3 тримесечия,
- шестмесечен – за следващите две полугодия,
- годишен – за следващите 2 години.   
“АЕЦ Козлодуй” ЕАД не определя реда, сроковете и процедурите за търговия с електроенергия на екран Continuous trading от ЦПДД.
На 17.08.2017 г. “АЕЦ Козлодуй” ЕАД е предложила на екран Continuous trading от ЦПДД 6 оферти (за общо 100 MW) за продажба на електроенергия за годишен продукт 2018 г. и 5 оферти (за общо 70 MW) – за продукт първо полугодие на 2018 г.
Стартовите цени на предлагане на двата продукта и последващото им повишаване са в диапазона между пазарните ценови индикации за съответните продукти на регионалните борси към датата на предлагане на Continuous trading, съответно около 71 лв./MWh на Hupx в Унгария и под 68 лв./MWh на Opcom в Румъния.
На 17.08.2017 г. на екран Continuous trading от ЦПДД от “АЕЦ Козлодуй” ЕАД са сключени общо 11 сделки, шест от които за годишния продукт и пет за шестмесечния продукт.
Като търговски участник, категория производител, чиито технически характеристики не позволяват работа в режим, следящ търсенето, атомната централа използва и ще продължи да използва всички съществуващи търговски механизми за продажба на електроенергия. Максималната и навременна реализация на произведената електроенергия има за цел да осигури обезпечаване на производствените разходи и реализацията на приоритетните инвестиционни проекти, както и недопускане на принудително разтоварване на ядрените мощности поради недостатъчно продажби.
 

Коментари
Що изтрихте за Атомстрой? М?
Дата на публикуване: 23.08.2017 07:02:56
защо няма място за коментари под Министър Петкова прави първа копка на НХ РАО
Димитър П.
Дата на публикуване: 23.08.2017 10:05:34
Да, защо не може да се коментира под статията за ДП РАО? Аз задавам въпроса кога това предприятие ще започне изграждането на пътя от с. Хърлец до Козлодуй ? Колко още фалшиви дати за старт на този ремонт ще дава Дилян Петров ?
Наблюдател
Дата на публикуване: 23.08.2017 10:58:37
Когато им свършат далаверите,сайта е много чувствителен по тези теми
M?
Дата на публикуване: 23.08.2017 11:12:42
M?
баба ви от Каспичан
Дата на публикуване: 27.08.2017 19:04:56
Министър Петкова ще открие гробарското предприятие във Козлодуй. Голямо събитие голяма новина.Тази централа ще бъде унищожена от такива \"умни глави\"които смучат пари от нея за собствени облаги .
.............
Дата на публикуване: 29.08.2017 08:17:42
Министър Петкова само преди няколко месеца, в едно интервю, каза, че няма такава площадка и не се предвижда такъв строеж?!?
...
Дата на публикуване: 01.09.2017 15:09:29
Иво Симеонов и Дилян Петров са дупе и гащи и как да разреши да се пише под статията. Да не вземе някой да каже някоя истина...
Защо отново под статията, свързана с ДП \\\"РАО\\\", няма възможност за коментари?
Дата на публикуване: 04.09.2017 07:19:40
Трийте бързооооо


Коментирай

Име

E-mail

Коментирай

Запознах се с условиятa за писане на коментари

* Сайтът не носи отговорност за публикуваните читателски коментари

ВИЖ TV

РАДИО "РИВЪР ФМ" - ТВОЯТ РИТЪМ!

TV програма
В момента програмата на Виж ТВ се актуализира. В най-скоро време ще бъде достъпна и на www.kozloduy-bg.info
ПОСЛЕДНИ КОМЕНТАРИ

До Аа за Заграденото игрище най-после е готово

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО ПАРЛАМЕНТА ЗА НОВ ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА БЪЛГАРИТЕ за Общината не иска да се знае за проблемите в болницата

Извода за Общината не иска да се знае за проблемите в болницата


Изтеглете вестника в .pdf формат.