Фирма "Евробилд" търси координатор по безопасност и здраве

08.08.2017
Фирма "Евробилд" търси координатор по безопасност и здраве

КООРДИНАТОР ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ДЛЪЖНОСТТА:

1.Висше, техническо или друго подходящо образование.
2.Доказан професионален опит минимум три години.
3.Опит в строителството.
4.Необходими компетенции и сертификати.
5.Компютърна грамотност, свободно боравене с MS Office и E-mail клиент.
6.Познания на нормативните изисквания и законодателството свързано със
здравето и безопасността при работа.
7.Умение за работа в екип.
8.Организираност в работата.
9.Отговорност към поставените задачи.
10.Владеене на английски език, познаване на изискванията на OHSAS
18001:2007, препоръка – са предимство.

ДЛЪЖНОСТНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ:
1.Контрол и осигуряване на здравословните и безопасни условия на труд на
 територията на обекта.
2.Поддържане на контакт с контролните органи по въпроси, свързани със
здравето и безопасността, включително изпълнение на техните препоръки.
3.Участие в изготвянето на Оценката на риска на обекта, даване на
препоръки за намаляване на рисковете при работа.
4.Координация на дейностите по пожарна безопасност и аварийна
готовност.
5.Провеждане на обучения и инструктажи по безопасност.

Лице за контакти: Мирослава Митрева, тел.: 0893510918
Място на работа: град Козлодуй.
Ако отговаряте на посочените изисквания и проявявате интерес към
позицията, моля изпратете Вашата автобиография.
Данните, които представят кандидатите са защитени по смисъла на ЗЗЛД.

Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати. 

ВИЖ TV

РАДИО "РИВЪР ФМ" - ТВОЯТ РИТЪМ!

TV програма
В момента програмата на Виж ТВ се актуализира. В най-скоро време ще бъде достъпна и на www.kozloduy-bg.info


Изтеглете вестника в .pdf формат.