КЗК отказа да спре поръчката за ремонт на пътищата

03.05.2017
123 коментара | коментирай
КЗК отказа да спре поръчката за ремонт на пътищата

Вече няма оправдание да се бави ремонтът на огромните дупки по улиците в Козлодуй, след като Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) отказа да спре процедурата за възлагане на обществена поръчка за ремонта на пътищата в община Козлодуй. С това комисията дава разрешение за продължаване на процедурата, но още не се е произнесла по същество на жалбата от фирмата, която от години кърпи дупките в общината, но със сегашното й название „ЕВРОСТРОЙ – 67“ ЕООД и с управител Иван Върбанов Иванов, и която има претенции че поръчката е дискриминационна.
Жалбата беше подадена в края на месец март, а производството в КЗК по нея е образувано на 6 април. През миналата седмица КЗК се произнесе само по искането за спиране на процедурата, като според нея по-важен в случая е обществения интерес и е отрязала претенцията. Иначе общинската администрация е поискала да не се дава ход на жалбата, тъй като тя е подадена от фирма, която няма правен интерес, тъй като не фигурира в Централния професионален регистър на строителя и не може да участва самостоятелно в обявената обществена поръчка. Според Комисията обаче това не е задължително и е допуснала жалбата, по съществото на която ще се произнесе с решение.
Деси Николова
 

Коментари
ллллл
Дата на публикуване: 03.05.2017 14:28:16
И сега какво? да разбираме ли, че Върбан циганина тази година няма да запълва дупките у \"влашко\" ? :)
Е. Алексов
Дата на публикуване: 03.05.2017 14:58:07
Никакъв Варбан, никакви цигани!!! СТИГА ТОЛКОВА!!! На излизане от Хърлец в посока АЕЦ от спирката до стопанския двор всяка година уж го рамонтира, но е здраво за около 2 седмици!!!
ор Мелницата
Дата на публикуване: 03.05.2017 15:21:34
поне дупката на новото шосе няма ли да се оправи?!?
Чакахме повече от година за шосето а то взе ,че пропадна много по бързо и ще си остане така неизвестно до кога!
Няма ли гаранция ?!?
Писна ни
Дата на публикуване: 03.05.2017 15:35:41
от дупките на тоя циганин-катунар!Толкова години един участък читав не е направил.След него само дупки.Да върви да прави пътища в ИНДИЯ!
докога
Дата на публикуване: 03.05.2017 16:23:16
Абе, тия от общината ходят ли по улиците? И, ако ходят, къде гледат? Целият град е в ужасни дупки! ДОКОГА?
тити
Дата на публикуване: 03.05.2017 16:33:05
Божествените общинари не ходят, те хвъркат.
Стромет
Дата на публикуване: 03.05.2017 18:36:06
Стига мрънкахте за пътищата, сега ще си делнем 60 000 левчета за ремонт коридори общината, и още 100 бинки за покрива, нищо че е здрав, така че няма да ходим по улиците. Със здраве !
до ЛЛЛ
Дата на публикуване: 03.05.2017 22:34:02
Рашкова, разбирай че черното бутало ще ви запълни продуханите цеви, а за дупките по пътя ще чакате, Простата и Кривата фалираха общината-няма пари.
Даниела
Дата на публикуване: 03.05.2017 22:34:44
Минка обича пликовете, сигурно от пощата. Пуснахме й за чистене сметището, не връща ресто, ще има за пиячка и боксерки на шофьора.
Гълъб
Дата на публикуване: 03.05.2017 22:35:12
Водолаза и Върганов като прахосмукачки, троха не оставят за Иренка. Тя що да се напряга, правилно бърка документите.
89
Дата на публикуване: 03.05.2017 22:41:49
жалка селска пародия, що за държава и що за прокуратура

Продажни, корумпирани, подкупници!
Дата на публикуване: 03.05.2017 22:43:42
Тия в общината всички до еди са продажни, корумпирани, подкупници!

Борисов Трети
Дата на публикуване: 03.05.2017 22:54:11
*ибан народ са власите, мазохисти. Уж реват ама сами си разтварят бузките да им влезе по-дълбоко.
Такъв народ това заслужава!

И.И.
Дата на публикуване: 03.05.2017 23:02:07
В общината е пълно с гергьовски агънца в неведение:
- БеееееееееРУШВЕТ
Дата на публикуване: 03.05.2017 23:32:30
И кво сега, Далавера Николова обича пликовете пълни с пари. Така ми се види. Рушвети...Остава въпросът докога ние данъкоплатците ще търпим гаврата към нас, която изглежда няма край.


Далавера Николова
Дата на публикуване: 03.05.2017 23:36:27
К\'от\' дадът, \'се е кяр.Из \"Община Козлодуй\"
Дата на публикуване: 05.05.2017 19:45:29
Втора жалба за ремонтите по улиците
Общината с вързани ръце
След като КЗК излезе с определение, че процедурата за пътищата може да продължи фирма „Еврострой-67” ЕООД с.Хърлец с управител Иван Върбанов Иванов е обжалвала Този път до ВАС чрез КЗК. Информацията днес беше потвърдена от общинска администрация. С това действие на фирмата община Козлодуй се поставя в ситуация, в която не би могла да изпълни поетите ангажименти към гражданите за навременна рехабилитация на пътната мрежа.
Припомняме, че в бюджета за 2017-та година са заложени почти два пъти повече средства от миналогодишните, изразходени за ремонт на общинските пътища.
Из \"Община Козлодуй\"
Дата на публикуване: 05.05.2017 19:45:29
Втора жалба за ремонтите по улиците
Общината с вързани ръце
След като КЗК излезе с определение, че процедурата за пътищата може да продължи фирма „Еврострой-67” ЕООД с.Хърлец с управител Иван Върбанов Иванов е обжалвала Този път до ВАС чрез КЗК. Информацията днес беше потвърдена от общинска администрация. С това действие на фирмата община Козлодуй се поставя в ситуация, в която не би могла да изпълни поетите ангажименти към гражданите за навременна рехабилитация на пътната мрежа.
Припомняме, че в бюджета за 2017-та година са заложени почти два пъти повече средства от миналогодишните, изразходени за ремонт на общинските пътища.
Айде
Дата на публикуване: 05.05.2017 19:48:32
Ми да си ходят всички от общината вкъщи, като са с \"вързани ръце\" и не могат да изпълнят поетите ангажименти!
прочетете какво обжалват
Дата на публикуване: 05.05.2017 20:03:05
В Комисия за защита на конкуренцията (КЗК) е образувано производство по
преписка № КЗК-327/06.04.2017г., във връзка с постъпила жалба с вх. №ВХР-
703/27.03.2017г. Жалбата е подадена от страна на „Еврострой-67“ ЕООД, с. Хърлец,
срещу Решение №212/17.03.2017г. на кмета на община Козлодуй, за откриване на
процедура- публично състезание с предмет: „Ремонт на пътища, паркинги и площадки
на територията на община Козлодуй“.
„Еврострой-67“ ЕООД счита обжалваното решение за незаконосъобразно, тъй като
със същото е одобрена документация за участие и обявление, съдържащи условия
ограничаващи лицата да подадат оферта. Навежда следните съображения за това:
Посочва, че на първо място, в обявлението възложителят не е посочил източник на
финансиране. С непосочване на източника на финансиране възложителят е нарушил
задължителното съдържание на обявлението, съгласно Приложение № 19, т. 7 от ЗОП.
На второ място, според жалбоподателя, в обявлението е предвидено в т III. 1.3)
„Технически и професионални възможности“ изискване: „През последните 5 /пет/
години, считано от датата на подаване на офертата, участникът да е изпълнил най-
малко три строителства, идентични или сходни с предмета на поръчката. Под
строителство, идентично или сходно с предмета на поръчката следва да се разбира
строително-монтажни работи в областта на изграждане и/или реконструкция и/или
рехабилитация на улична мрежа или пътна мрежа “. Същевременно, възложителят не е
предоставил данни за количеството (обема) на обществената поръчка.
Жалбоподателят отбелязва, че съгласно мониторинга по чл. 114, ал. 1, т. 2 от
Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП), изпълняван от
Агенцията по обществени поръчки, се е затвърдила тезата, че може да се изиска
изпълнението на повече от една дейност, само ако броят на тези дейности може
1
надлежно да се обоснове. Според жалбоподателя, посочването на данни за обема,
макар прогнозни или ориентировъчни, е задължително, за да могат заинтересованите
лица да преценят, дали обществената поръчка е по възможностите им. Счита, че
доказване на 3 строителства е ограничително условие, доколкото възложителят не
разполага с аргументи в обявлението и документацията, че реализирането на една
дейност, сходна с предмета и обема на обществената поръчка, не е достатъчен опит за
изпълнение на възлагания договор. Твърди, че изискването е неясно и
незаконосъобразно, не само защото възложителят не е обвързал изискването с
реализиран обем, а и защото не е обосновано изискването за изпълнени три
строителства.
Като следващо ограничаващо условие в жалбата е коментирано, записаното в т. III.
1.3) „Технически и професионални възможности“ от обявлението: „Участникът да
разполага със следните технически лица за изпълнение на поръчката: 1). Ръководител
на обекта (1 бр.) - да притежава висше строително образование, специалност „Пътно
строителство” или еквивалентна, професионален опит от минимум 5 години и участие,
като „ръководител или зам. ръководител на обект” на минимум 1 обект с предмет,
сходен на предмета на обществената поръчка; 2). Технически ръководител (1бр.) -
лице, отговарящо на изискванията на чл. 163а от ЗУТ, притежаващо професионален
опит от минимум 3 години и участие като „технически ръководител” на минимум 1
обект с предмет, сходен на предмета на обществената поръчка.“.
ТОТО-2
Дата на публикуване: 05.05.2017 23:01:41
На Далавера Николова и хората й явно не им е мястото в кметството.
К.К.П.
Дата на публикуване: 05.05.2017 23:38:40
Видно е, за съжаление, че около Минка кметицата липсват хора с капацитет, отговарящ на отговорностите с които са натоварени. Спомнете си всички с каква радост се тръбеше за новата смяна на властта. Зам.кметове - Цецки Антонови, Водолази Мартинови... и какви химни се пяха по този случай. Днес фактите говорят - всеки управленски ход на изпълняващия длъжността козлодуйски градоначалник е недоизпипан, плод на временна емоция, а често и лишен от здрав управленски смисъл.
до прочетете какво обжалват
Дата на публикуване: 06.05.2017 07:42:23
жалбите ги пише маноев
Алооо
Дата на публикуване: 06.05.2017 08:03:04
Ало, общината!
Не може ефна фирмица да държи цял град в плен! Избрани сте, ВЗЕМЕТЕ МЕРКИ!
До гербавите
Дата на публикуване: 06.05.2017 11:10:12
Становището на общината е ясно без да го казват - ще кажат \"предишните са виновни\" и така ще си измият ръцете. Кметът изтърва положението в Козлодуй и селата. Как да наречем това - дупкииииии, боклуци, зимният пясък по улиците, разрушени тротоари, безводие в Бутан, мръсотия, тъмни улици, тумби кучета? Некадърно управление се нарича това.
Йордан
Дата на публикуване: 06.05.2017 11:12:58
Мандатът ви почти свърши, а дупките не са запълнени!!! Това е най-важното за хората, не разбрахте ли?!
Гложене
Дата на публикуване: 06.05.2017 11:32:28
Улиците са като бомбардирани.Петкооо спиш ли беее?
Време е да вземем точилката!!!
Дата на публикуване: 06.05.2017 20:13:57
Време е да вземем точилката!!!БСП
Дата на публикуване: 06.05.2017 20:50:33
Метлата, метлата, само тя оправя настоящите управници. Преди няколко дни зам.кметът Юрик Мартинов обясняваше как всичко е добре и няма никакви проблеми. Абе, аланколу, ти на друга планета ли живееш? Или като си участник в далаверите на Мимейзър си мислиш, че си хванал за шлифера Бай Х.й? Да, ама не! Скоро ще го разберете некадърници!
А. Славчев
Дата на публикуване: 06.05.2017 20:55:27
ОБЩИНАТА НЕ СЕ СПРАВЯ. ТОВА Е. ХОДЕТЕ СИ.
ДАНЪКОПЛАТЕЦ
Дата на публикуване: 06.05.2017 23:43:15
Пъпната връв е нужна няколко месеца,
после я режат !!!
Колко лошо е без бай Тошо!
Дата на публикуване: 06.05.2017 23:46:58
Колко лошо е без бай Тошо!
до прочетете какво обжалват
Дата на публикуване: 07.05.2017 00:08:50

Съгласно чл. 203 от ЗОП, жалбата срещу решение, действие или бездействие на възложителя, с изключение на тази срещу решението за определяне на изпълнител, не спира процедурата за възлагане на обществена поръчка, освен когато изрично е поискана временна мярка „спиране на процедурата\". Искане за налагане на временна мярка трябва да се съдържа в жалбата.
Аман!
Дата на публикуване: 07.05.2017 00:11:30
Бре, хора, само дупките ли са? Магазини за салам имате бол, като ви оправят и дупките, всичко ли ще ви е наред? Нещо друго в малките ви главици не изниква ли? Аман от пътуващи, обядващи, вечерящи, цесекари и левскари... Какво искате, по дяволите? Какво можете, какво правите, за какво се борите, кои сте вие - също по дяволите!
До Аман
Дата на публикуване: 07.05.2017 00:34:39
Не са само дупките, а и тротоарите. После иде ред и на безработицата, липсата на улично осветление, появата на курниците пред читалището. 520 000 лева за детски парк, а около него всичко е забатачено.
Жунгла
Дата на публикуване: 07.05.2017 02:28:12
Жунгла
Дамата с пликовете
Дата на публикуване: 07.05.2017 19:09:04
Мимето май не чела в читанката приказката за шепата пръст и костицата от окото, за която всичкото злато е по-леко....Ба си тлъстият диференциал-наяждане няма....
ВУТЕ
Дата на публикуване: 07.05.2017 19:14:05
Не й се сърдете на жената бре, толко й е акъло, толкова си може, кво сакате.

Маринов
Дата на публикуване: 07.05.2017 19:24:55
Тази държава се управлява на автопилот, т.е. не се управлява и всеки си прави каквото си иска - нищо, ама качествено. Затова и кметовете са такива -самочувствие без покритие и много, ама много приказки на скоропоговорка, сакън някой да не забележи, че са некомпетентни и за нищо не стават. И тая Маринела, само дрънкане, без дори да си поеме дъх и едно голямо НИЩО. Начело с най-дебелия балон под налягане Дон Борлеоне. Такъв ни е народът, такава и държавата, такива и управниците!

До Аман
Дата на публикуване: 07.05.2017 19:48:30
Не загряваш ли че тук има двама трима под различни никове които плюят по управлението на общината!А в действителност хората виждат какво се прави от общината сега и помнят какво се нищонеправеше от предишните управници!Не бъдете наивни!
А и сайта страда от зависимости и Не е обективен!
БЪЛГАРИН ОТ СЕВЕРОЗАПАДА
Дата на публикуване: 07.05.2017 20:30:37
АКО ПРЕДИШНИТЕ КМЕТОВЕ БЯХА НАПРАВИЛИ ПОНЕ ПОЛОВИНАТА ОТ ТОВА КОЕТО ПРАВИ ТАЗИ ЖЕНА СЕГА КОЗЛОДУЙ ЩЕШЕ ДА Е РАЙ ! И ЗНАЙТЕ АЗ НЕ ПОДКРЕПЯМ ГЕРБ !
ХаХаХаХаХа
Дата на публикуване: 07.05.2017 20:57:55
АААААААААААХХХХХХХХХХХХХХАААААААААААХХХХХХХХХХХХХАААААААХХХХХХХХХ
Независим
Дата на публикуване: 07.05.2017 21:00:21
Уважаеми, общинари от Герб, не знам къде виждате безпричинни хули или омраза. Боли когато гражданите справедливо ви търсят сметка за несвършеното.
Албена
Дата на публикуване: 07.05.2017 21:09:14
Кметът не може да бъде едновременно българин, богат и честен!!!!
Васко
Дата на публикуване: 07.05.2017 21:15:53
Далаверите на групировката ГЕРБ - Борисов, Цветанов, кметовете на София, Пловдив, Бургас и Козлодуй-Фандъкова, Тотев, Николов и Николова НЯМАТ КРАЙ: ОТКРАДНАТИ СА МИЛИАРДИ от бюджета, от обществени поръчки, от саниране и от Европейското финансиране, но прокуратурата спи своя зимен сън!!!
К.Б.
Дата на публикуване: 07.05.2017 21:18:28
Този коментар съдържа нецензурно съдържание!
Славчев
Дата на публикуване: 07.05.2017 21:23:41
Община Козлодуй лети към дъното със страшна сила,Избрахте си ликвидатор,Спрете лаещото куче.
M.M.
Дата на публикуване: 07.05.2017 23:26:01
Имам предложение към кметицата да развием туризма в града като общината инвестира пари в закупуването на гондоли така ще се промотираме като Венеция на Балканите. Така или иначе е сезона на проливните дъждове, а като гледам от общината само оправдания за това защо нищо не се случва с ремонта на пътната инфраструктура. Явно нашата община не я изненадват само снега и комарите, вече се изненадват и от протакането на обществените поръчки. Типично де тя нашата община за всичко е закъсняла, защо да не закъснява и с обществените поръчки ... така ще е докато хората си траят.
НА ПРОТЕСТ ПРЕД ОБЩИНАТА!
Дата на публикуване: 07.05.2017 23:27:16
НА ПРОТЕСТ ПРЕД ОБЩИНАТА!
Не Върбанов е виновният!
Дата на публикуване: 07.05.2017 23:33:58
Факт е, че самото обявяване на обществената поръчка е закъсняло! Ако знаеш, че пролетта трябва да се извърши ремонт на пътищата, ще стартираш ли общ. поръчка средата на март месец?! И при положение, че знаеш, че самата процедура може да отнеме време... За какво говорим? Не Върбанов е виновният!
Пътна инфраструктура град Козлодуй
Дата на публикуване: 07.05.2017 23:35:07
Лили Рашкова, не е виновен само Върбан. Страшно много се забави общината с поръчките и това е неоспорим факт.. Отделно, за пореден път (и последен в нета) ще ви попитам:
- какво стана със закупуването на валяк за общината? И там ли е спряна обществената поръчка? Ако не можете да се справите дори и с тази задача - наемете си такъв;
- сами съобщихте, че имате 127 души в общинското предприятитие. Не можете ли със собствени сили да запълните поне кратерите около \"Зеления капан\" и на другите скандални места? До кога да чакаме? Вие наистина ли не осъзнавате сериозноста на положението?
- какво стана с отстраняването на дефектите по новоасфалтирания участък, който използвате за снимка на съобщенията на Общината, понеже е единствената съществуваща улица без (много) дупки? Кога да очакваме развитие?
Ангажирайте се със срок на изпълнение.
Аз се ангажирам следващия път да поканя всички хора, които имат какво да попитат общината, начело с МАРИНЕЛА НИКОЛОВА, да го направим пред сградата на общината в Козлодуй. Този път с точен час и дата.

Когато има воля, има начин. При вас са типичните за реториката на политическата класа празни оправдания.
Асфалтчик
Дата на публикуване: 07.05.2017 23:37:18
На мен лично ми писна от номера, купете студен асфалт за 50-100 000лв и го раздайте на хората, сами ще си оправим дупките, защото вече не се трае!
Бойко Методиев Бандита
Дата на публикуване: 07.05.2017 23:39:50
Боли когато гражданите справедливо ви търсят сметка за несвършеното.
ДО БЪЛГАРИН ОТ СЕВЕРОЗАПАДА
Дата на публикуване: 07.05.2017 23:50:19
Айде пийте от парцуцата на кметицата и по леглата, че утре ще се бачка.ОЧЕВИДЕЦ
Дата на публикуване: 08.05.2017 00:03:25
Истинска свобода няма. Всеки е роБ на обстановката при която живее....който и да е на власт ще танцува по гайдата на неговите спонсори.


До Асфалтчик
Дата на публикуване: 08.05.2017 00:13:05
Прав си баце
Съсел червен
Дата на публикуване: 08.05.2017 18:17:02
Далавера Мимейз Николова с визия на уличница, поведение на партиен секретар, и с интелект на хлебарка, дълбокомислено съобщи в махaлата на село Гложене, че стартира запълването на дупки с пясък, очаквайте неочакваното.
..
Дата на публикуване: 08.05.2017 19:04:17
Улиците в с. Бутан също са трагични...
до ..
Дата на публикуване: 09.05.2017 08:25:03
В Бутан няма улици и няма да има, но кой ли идва, за да види!?!
До всички хейтъри
Дата на публикуване: 09.05.2017 08:48:32
Посочете с какво предишните управленци са по-свестни! Посочете ЕДНО нещео което предните направиха читаво! ..Поне ЕДНО!!!...И тогава плюите!...А? ... Не чух
До съсел
Дата на публикуване: 09.05.2017 08:53:08
Тази какво е правила при манговците у маалата?С нея беше ли и Петко?
До До всички хейтъри
Дата на публикуване: 09.05.2017 09:09:18
Предишните ги видяхме, че нищо не направиха. Но това не значи, че и тази не трябва да прави нищо. Що за логика извади?! Нали затова е избрана - да си върши работата и да решава проблемите на града.
До до съсел
Дата на публикуване: 09.05.2017 09:18:14
Били само у маалата да си видят електората
Минчо Горския
Дата на публикуване: 09.05.2017 10:25:29
Преди Козлодуй имаше кметове , а сега има звеноводка на озеленяването за кмет, печално настояще.
Бкс
Дата на публикуване: 09.05.2017 10:54:52
Тия освен да го вадат и цветя да садат за друго не стават
Кой бе???
Дата на публикуване: 09.05.2017 14:53:15
Кой ни натресе този върбан мангала, и по-важно при чие управление?Всеки случай не и при тази управа!КОЙ?
Законът
Дата на публикуване: 09.05.2017 16:52:03
Законът
Ало Сайта
Дата на публикуване: 09.05.2017 18:01:25
Проверявайте си коментарите

Ленчето
Дата на публикуване: 09.05.2017 18:39:16
Маринела е Патриот.
Патриот е душа дава , но не свойта душа братя , а душата на народа..
Вервайте ми
Дата на публикуване: 09.05.2017 18:43:32
600 литра нафта са откраднали Орловите от БКС.
Тодоров
Дата на публикуване: 09.05.2017 18:52:36
Предишният кмет поне ви направи съд, полиция, стадион, ремонтира ви читалището, изгради нова пречиствателна станция, заградено игрище, нови автобусни спирки, канализация…За селата в общината пък да не говорим за тях също направи много. Едно не може да му се отрече, беше един от малкото кметове до този момент, който работеше. А тази сега не работи, а ви „работи” всичките до един.
Вера
Дата на публикуване: 09.05.2017 18:52:57
на калпава ракета, космоса и пречи
!@!
Дата на публикуване: 09.05.2017 18:53:34
Торбов беше изключителен човек!!! Ама не ставаше за кмет.
Илчо
Дата на публикуване: 09.05.2017 18:54:51
Аман от крадци!Голямо натискане за власт! Е как няма,мандрата е голяма,а насреща един западнал град.
Марин Кунчев
Дата на публикуване: 09.05.2017 18:57:37
Да, но служителите на общината, които правят гаф се чувстват безнаказани защото са били, виждате ли, от ГЕРБ. Все едно както едно време децата на активните борци за свободата на България бяха недосегаеми.
Гражданска Позиция
Дата на публикуване: 09.05.2017 19:02:09
Като сте кмет на всички в Козлодуй, защо се назначават само кадри близки до пп герб, на работа в общината? И не смейте да отричате, че това е така. Класиранията за други общински места също не са на 100 % коректни! Служители на общината, приятели и познати на близки до хора в общината и в партията се възползват и се наместват на работа, за сметка на обикновените хора! Живеете си във вашия си розов свят, в който си мислите, че хората са достатъчно глупави за да не ви виждат лъжите! Като не говорим за едни държавни предприятия, които са се превърнали в хранилка, пак на партията! Не отричам, че има и много хубави неща, които се направиха в града ни, но не се прави по този грозен и крадлив начин! Приятна вечер!

!!!!!!
Дата на публикуване: 09.05.2017 19:04:12
България за съжаление е дивашка държава, в която институциите само регистрират нередностите.
СТРОМЕТ
Дата на публикуване: 09.05.2017 19:04:59
Минка обича пликовете.
Освободител
Дата на публикуване: 09.05.2017 19:06:51
Айде нЕма нужда!
Една палма и два фонтана не правя града световна скъпоценност. А дупките кога?
Стоян
Дата на публикуване: 09.05.2017 19:13:19
Тая М.Н. е върха на комедията.
Ивайло
Дата на публикуване: 09.05.2017 19:27:49
Върбан- Е бил, Е, и Ще бъде, заедно с поколението си, дълго след като се извони смрадта на Далавера/Маринела от Козлодуй. Лек път с каруцата на Жиданчо, служебна кола няма да видите повече!
Бико
Дата на публикуване: 09.05.2017 19:52:03
Човек да се чуди на коментарите.Хем кметицата и управниците били прости,тъпи,и т.н.,хем правили далавери за мнооого пари?!Нещо двете неща не се връзват хич.Или едното е истина,или .второто.Иначе-само едно голословно хейтване.
Дидка
Дата на публикуване: 09.05.2017 19:53:53
Ще има пари за още рикия.
Бая обществени поръчки ще минат пак през нея.
До Бико
Дата на публикуване: 09.05.2017 19:58:29
След като ги хващат, явно не са от най-умните.
Видомир
Дата на публикуване: 09.05.2017 20:02:02
Тия капацитети в общината...сами ще си ритнат стола...само гледайте!
Мони
Дата на публикуване: 09.05.2017 20:04:50
Корупцията и Некомпетентността при Маринела и ГЕРБ достигнаха невиждани досега космически висоти.
Учителка
Дата на публикуване: 09.05.2017 20:11:03
Горката Мими! Все още е заплесната по математиката. Може да не я разбира, ма я влече. Любов необяснима!
БСП
Дата на публикуване: 09.05.2017 20:19:35
Грозна,***,Нискоинтелигентна..идеалния гербЪ
до БСП
Дата на публикуване: 09.05.2017 20:28:23
БСП почина дано да е завинаги.
До...
Дата на публикуване: 09.05.2017 20:44:45
Разградското Л... Рашкова, да ти обясня-противоречие няма, освен за вас лакеите пазещи къшея хляб, имаме Лакома Простачка/ци , която се е о....ла.
Очевидно Винету не разполага с кадри!
Дата на публикуване: 09.05.2017 20:48:09
Очевидно Винету не разполага с кадри!
Кой е винету
Дата на публикуване: 09.05.2017 21:05:11
Кой е винету
Даниела
Дата на публикуване: 09.05.2017 21:07:56
Крадлива, корумпирана и невежа тръгнала Козлодуй да оправя.
Съгражданин
Дата на публикуване: 09.05.2017 21:24:22
Я мими да отговори в понеделник почивен ден била ли с шофьора с червен анцуг на бензиностанция. Ако да защо и със служебната кола. Докога с нашите пари ще ни излага тая безрамница.
Никола
Дата на публикуване: 09.05.2017 21:26:49
България куца във всичко, още сме далече от нормална държава.
Доктор
Дата на публикуване: 09.05.2017 21:29:23
Не знам България дали куца, ама Козлодуй от години е в инвалиден стол!
Янко
Дата на публикуване: 09.05.2017 21:33:10
Куцук, куцук ....с 3 бона кметска заплата.
От бензиностанцията
Дата на публикуване: 09.05.2017 22:06:28
И кво излиза сега, че служебната кола се ползва за лични нужди? А?
Власт и публични средства за лична употреба
Дата на публикуване: 09.05.2017 23:08:12
Кметът на Козлодуй –Маринела Николова (ГЕРБ) ползва общинските шофьори като гувернантки за всякакви нужди. Всяка сутрин общински коли и шофьори в трудово правоотношение с Община Козлодуй осигуряват транспорта на нея и роднините й за сметка на общинския бюджет. На това му се вика власт и публични средства за лична употреба
Ив.Ив.
Дата на публикуване: 09.05.2017 23:27:23
На пръв поглед този всекидневен 30-километров воаяж в различни посоки може и да изглежда твърде незначителен, но на фона на натрупаните задължения на Община Козлодуй и вдигането неотдавна на местните данъци и такси, се явява поредното източване на общинската хазна.
Н.Л.В.
Дата на публикуване: 10.05.2017 08:13:46
От морална гледна точка, това си е чисто ползване на публични средства, собственост и общински шофьори за лично облагодетелстване.
Бойко Методиев Бандита
Дата на публикуване: 10.05.2017 08:21:04
Общинските превозни средства са за нуждите на общинската администрация и ръководство при осъществяване на служебните им задължения в интерес на населението, а не за лично ползване на кмета.
Кмета има право
Дата на публикуване: 10.05.2017 09:11:22
нали е кмет има право да решава как и кое да прави. Оставете я да работи, а резултатите са налице.
До Кмета има право
Дата на публикуване: 10.05.2017 09:35:44
Рашкова много прозираш в тия коментари, знаем че взимаш заплата без да вършиш нищо,
До вярното кученце на Далавера Николова
Дата на публикуване: 10.05.2017 09:39:41
Рашенце много има да седиш гладна след мандата на Далавера Николова, А може и по рано нищо не се знае
Гложенската стрела
Дата на публикуване: 11.05.2017 08:23:22
Маринела, не е много прясна, но е старателна, не й намирайте кусури, интегрира се с нас, не си жали мишената.
Черния Боздуган
Дата на публикуване: 11.05.2017 08:27:07
Асане бе, запиши ме в списъка, че изгорех с тая ютия на чатала.
Ани
Дата на публикуване: 11.05.2017 12:43:00
Време е Кметицата да намине към блок № 9 и то най-вече по обяд. Тук е най-натовареният паркинг в целият град. Паркират за клуб 33, ЕКОНТ, зеления капан, закусвалня Зорница, а камионите които зареждат Магазин девятката са десетки и въобще не внимават какви маневри правят, защото нямаме неударена кола от блока. А пък откогато сложиха колчета пред монолитката, шосето се стесни и влизането за блока стана еднопосочно. Общинари , елате и вижте за какво става на въпрос и вземете мерки, защото тук е пълен хаос.
Време е!
Дата на публикуване: 13.05.2017 00:45:07
Време е общинарите да видят по-далече от носовете си.
Ванцов
Дата на публикуване: 13.05.2017 01:11:24
И преди и сега това е сбирщина от некомпетентни смешни, жалки, прости уж управници и компетентни безнаказани безжалостни крадци .
КОЙЧО
Дата на публикуване: 13.05.2017 08:33:40
Само да попитам - кой точно този път ви е виновен че не оправихте пътищата?
!@
Дата на публикуване: 13.05.2017 08:41:42
На тия в общината както винаги все някой друг им е виновен.
Мешаре
Дата на публикуване: 13.05.2017 10:49:35
Катунджията Върбан трябва да бъде отстранен от обществените поръчки!Циганин пътища да прави?Пфу!Циганин българин да храни!?Пфу!?
Ане,та
Дата на публикуване: 13.05.2017 11:10:46
Ми не забравяйте чие протеже беше. Сега Маноевата вихрушка не е на власт и на чавечеца му е трудно. Тия чавета някой трябва да ги храни все пак. Поразията която направиха със стеснението на пътя към пристанището е най голямото.Жалко, че то продължи и при Маринела.
Гьоте
Дата на публикуване: 13.05.2017 14:29:49
Там, където глупостта е образец, разумът е безумие.
Пенка
Дата на публикуване: 14.05.2017 11:15:21
Уважаеми ВСЕЗНАЙКОВЦИ И КРИТИЦИ, Вие, като толкова знаете и можете, защо до момента не се кандидатирахте за тези \"ПОЗИЦИИ\"?
Нали знаете...
Знаете само да клюкарствате.................
г
Дата на публикуване: 15.05.2017 23:28:58
хейтьрикогатобогнаказвапьрвотивзимаакьла
ллллл
Дата на публикуване: 17.05.2017 10:28:16
Толкова мизерен и занемарен преди празника си Козлодуй никога не е бил....поне от последните...30 години, откакто живея тук :)
Мирослав Кръстев
Дата на публикуване: 17.05.2017 11:02:11
Докато ни управлява Далавера Николова и Циганката от Разград Лиляна Рашкова Козлодуй може само да се разрушава,Само се*с пиене пари и чалга това е техният приоритет.
Симов
Дата на публикуване: 23.05.2017 22:39:24
Динко - нов зам.-министър , сектор - бежанци....
ana_teofilova
Дата на публикуване: 23.05.2017 22:43:35
”Стабилността” ГЕРБерска на най-добре се вижда извън няколкото големи града - ПУСТОШ и ПЪЛНО МЪРТВИЛО
НЕЧОВЕШКА МИЗЕРИЯ
toto
Дата на публикуване: 02.06.2017 19:48:03
До кога още да ви чакаме да си оправите процедурата за пътищата??? Юристи в тая община няма ли? Спрете с тия делви и стомни, че ще ви ги трошим по празните кратуни.
???
Дата на публикуване: 04.06.2017 08:54:43
За дупките чакаме, но поне маркировката в града не може ли да се поднови или е свършила боята в магазина? Може ми и за маркировката трябва да чакаме проект и договор? Дупки без маркировка - има ли компетентни служители в Общината?


Коментирай

Име

E-mail

Коментирай

Запознах се с условиятa за писане на коментари

* Сайтът не носи отговорност за публикуваните читателски коментари

ВИЖ TV

РАДИО "РИВЪР ФМ" - ТВОЯТ РИТЪМ!

TV програма
В момента програмата на Виж ТВ се актуализира. В най-скоро време ще бъде достъпна и на www.kozloduy-bg.info


Изтеглете вестника в .pdf формат.