МС одобри промени в две наредби, свързани с фондовете РАО и ИЕЯС

01.01.2017
0 коментара | коментирай
МС одобри промени в две наредби, свързани с фондовете РАО и ИЕЯС

Министерският съвет одобри изменения в две наредби за реда за установяване, събиране, разходване и контрол на средствата и за размера на дължимите вноски във фондовете „Радиоактивни отпадъци“ (РАО) и „Извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения“ (ИЯЕС).
С измененията се актуализират текстове в двете наредби в съответствие с действащото законодателство, променената структура на Министерския съвет и обособяването на Министерството на енергетиката като отделно ведомство. Отчетена е необходимостта от уеднаквяване изискванията на двата фонда, които касаят дейността на Държавното предприятие „Радиоактивни отпадъци“, по отношение на структуриране на работните програми и отчитане на извършените дейности.
В Наредбата за реда за установяване, събиране, разходване и контрол на средствата и за дължимите вноски във фонд ИЯЕС са уточнени изискванията за годишното финансиране на дейностите по извеждане от експлоатация. Предвидено е в рамките на авансовото финансиране да се осигуряват средства за заплащане на лицензни към Агенцията за ядрено регулиране (АЯР), дължими в началото на годината.
В наредбата за фонд РАО е предвидено авансово финансиране от едноименния фонд за заплащане на дължимите вноски към АЯР на титуляря на лицензия за управление на радиоактивни отпадъци. Направените промени имат за цел да синхронизират текстовете на двата документа с тези на новата Наредба за условията и реда за предаване на радиоактивни отпадъци на ДП „Радиоактивни отпадъци“ и да ги приведат в съответствие с изискванията на Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор.Коментирай

Име

E-mail

Коментирай

Запознах се с условиятa за писане на коментари

* Сайтът не носи отговорност за публикуваните читателски коментари

ВИЖ TV

РАДИО "РИВЪР ФМ" - ТВОЯТ РИТЪМ!

TV програма
В момента програмата на Виж ТВ се актуализира. В най-скоро време ще бъде достъпна и на www.kozloduy-bg.info


Изтеглете вестника в .pdf формат.