Половин милион за детски парк скара съветници преди сесията

17.11.2016
30 коментара | коментирай
Половин милион за детски парк скара съветници преди сесията

Допълнително отпуснати от Министерски съвет 520 000 лева за капиталови разходи на Община Козлодуй предизвика скандал в комисията по законност снощи. Поводът беше за какво да бъдат похарчени тези пари. Предложението на администрацията е с тях да бъде изграден детски парк на празното място срещу Дом на енергетика. Според част от членовете на комисията по законност подобни средства трябва да се харчат приоритетно и целесъобразно за далеч по-наболели проблеми в града. На заседанието бяха изнесени данни, че всъщност първото министерско Постановление е от октомври и в него парите били предназначени за ремонт на пътища, но с второ Постановление от ноември предназначението е променено за изграждане на инфраструктурни обекти. Мотивът на администрацията да предложи този половин милион да отиде за детски парк, е, че средствата трябва да се усвоят до края на годината, а администрацията няма проектна готовност за друго.
Ето и част от дискусията на заседанието 
Анатолий Абаров, председател на комисията по законност
Оставям настрана факта, че предложението е изключително некоректно направено от гледна точка на това, че никъде и по никакъв начин не става ясно откъде идват тези 520 000 лева. За да можем да придобием ясна представа членовете на комисията, а и на заседанието на ОбС самите общински съветници, ще се опитам да обясня какво всъщност се случва с тези 520 000 лева. Въпросът ми е към г-жа Христова – говори ли Ви нещо Постановление №266 от 20.10.2016 г.? С това Министерско постановление по бюджета на Община Козлодуй се отпуска сумата от 520 000 лева - забележете предназначението – за инфраструктурни ремонти и асфалтиране на пътни участъци от уличната мрежа на територията на община Козлодуй. Постановлението влиза в сила на 25.10.2016 г. На 27.10. ОбС-Козлодуй провежда заседание и не получава никаква информация за този допълнителен трансфер. На същото това заседание в предложената актуализация никъде и по никакъв повод тази сума не е заложена. Напротив, отново се взема от проекти, влезли в приложение №3 за капиталови разходи за сметка на други приоритетни за Общината дейности. Очаквате да ви питам защо това се е случило? Ще отговоря аз – това е станало, защото с ново постановление №280 от 02.11.2016 г. същите тези 520 000 лева изведнъж, по незнайни причини, променят предназначението си и вече са за изграждане на инфраструктурни обекти. За всички е ясно, че подобна промяна на решение на Министерски съвет няма как да стане без намесата и желанието на Общината. Оттук следват много въпроси – първо защо информацията за тези допълнително отпуснати средства, гласувани и влезли в сила на 25 отктомври, не е стигнала до общинските съветници?
Галина Христова, дирекция "Финансово-стопански дейности"
Защото парите постъпиха по сметката на 28 октомври, а ние въз основа на чл.56 от Закона за публичните финанси можем да коментираме изменение на бюджета, когато получим писмо от министъра на финансите с промяната. Ние писмо сме получили на 10 ноември, след втората промяна. Ние очаквахме, че ще получим пари, но нямахме черно на бяло никакъв документ.
Анатолий Абаров
Ако за вас постановление на МС, обнародвано в държавен вестник и влязло в сила, не е черно на бяло, значи ние имаме много сериозно разминаване кое е официално. Вие говорите за изменен бюджет, а тук говорим за информация, която трябва да стигне до ОбС, и не разполагаме с нея. В един момент се оказва, че вие имате рязката готовност след като второто постановление е влязло в сила на 8 ноември, на 9-ти вие да внесете готово предложение за актуализация на бюджета. На мен ми е ясно, че е чакано точно това да се промени, точно по тези критерии и точно за това изграждане на инфраструктурни обекти. Да си говорим как сега сте спазили точно буквата на закона на фона на всичките, без извинение, щуротии, които се направиха с бюджета на Община Козлодуй в рамките на половин година, е абсолютно несериозно.
Споменах, че подобно изменение на министерско постановление няма как да стане без намесата и без желанието на Община Козлодуй, което означава, че вие сте имали ясна представа за какво всъщност ще бъдат отпуснати тези средства и оттам е последвала тази промяна на предназначението. Как Община Козлодуй прецени, че приоритет като инфраструктурни обекти, което, ако трябва да бъдем точни, касае ремонт на детски градини, ремонт на паркове, асфалтиране на улици, е второстепенен за сметка на изведнъж появилия се от никъде детски парк. По какви критерии и по какви показатели Община Козлодуй реши да измени тези приоритети. От къде кмета на Общината черпи правомощия, за да поиска този допълнителен трансфер за реализиране на точно този проект, който нито е част от приетия списък на обектите за капиталово строителство, нито е част от Програмата за развитие на Общината, нито по някакъв начин ОбС се е запознал с него.
Юрик Мартинов, зам.-кмет на Община Козлодуй

През лятото на 2016 година Община Козлодуй в стремежа си да осигури някакви финансови средства, нещо да се случи в тази община и да направи нещо полезно за гражданите, в разговор с министър Горанов се стигна до споразумение, че при възможност от негова стана ще се отпуснат едни пари на Община Козлодуй за инфраструктурни обекти. От тогава до излизане на Постановлението нямахме никакви сигнали и обратна връзка, че ще получим такива пари. С постъпване на Постановлението стана ясно, че се отпускат такива пари за обекти, свързани с асфалтиране и ремонти. Това, което казвате, че ремонтите на детските градини влизат в инфраструктурни обекти, не е вярно, защото нямат нищо общо тези неща. Въпросът беше каква готовност имаме да усвоим тези пари. Според нашите виждания извършването на ремонти на улиците трябва да става кардинално, както сега постъпваме с улица „Хаджи Димитър“. В тази връзка Общината нямаше такава готовност да започне да реализира нещо и да се включим в реализирането на такива средства. Но Общината има готовност да реализира един проект - детски парк, който ще е полезен и ще обнови облика на града. Нещо, което е залегнало като тенденция в развитието на ЕС – да се оформят зелени кътове, кътове за отдих, велоалеи и да се създават възможности градовете да бъдат „зелени“. Видяхме такива паркове в Брюксел, това нещо го има развито и в много наши градове – бях в Ботевград, в Севлиево също има, в Ловеч и т.н. Решихме, че е хубаво и в нашия град да има такова нещо. Имайки предвид всичко това, Община Козлодуй реши да кандидатства с готовия вече проект, а Министерството на финансите съответно издаде ново постановление, тъй като ние до края на годината трябва да отчетем какво сме започнали да правим, за да не изгубим тези пари. Ще посочим, че имаме проект и ще започнем процедура за избор на изпълнител.
Анатолий Абаров
Вие ми казахте много хубави неща, с които всички сме съгласни. Казвате ми, че приоритет на Общината е да изгради лунапарк, нищо че улиците са като лунен пейзаж, казвате ми, че това е политика на всички големи градове и това е прекрасно. Само че и аз, и вие сме били в Ботевград и Севлиево и там пътищата не са като в Козлодуй. Пак питам – единствената причина да се предложи този проект е, че вие нямате време да реализирате ремонтни дейности.
Юрик Мартинов
Обясних ви как трябва да се правят улиците в Козлодуй – досега те не са правени така и затова са в такова състояние. С тези 520 000 лева ние ще направим 400-500 метра участък. Коя улица ще направим, коя е проектирана и имаме готовност, за да направим нещо. Ние също полагаме грижи да поддържаме пътната мрежа и отделяме средства за това.
Анатолий Абаров

Вие обезкървихте бюджета на Общината по отношение на пътната инфраструктура. Абсолютно всички средства от там са взети, затова и МС като отпусна тези допълнителни пари, ги насочи точно натам.
Юрик Мартинов
Говорите неверни неща. Не знам кой ви е втълпил, че Министерски съвет е отпуснал парите за пътища.
Анатолий Абаров
А на какъв принцип тогава е станало това?
Ангел Лалюв, общински съветник
Не искате да знаете на какъв принцип са отпуснати тези пари. На принципа, че г-жа Николова изтърка пътя да София, за да поиска някакви свежи пари. Г-н Абаров, аз за пореден път се обърквам на каква комисия сме – на комисия по законност, на комисия по приоритети, комисия по политики. Обяснете има ли закононарушение в това предложение, защото аз съм на комисия по законност и ще дискутирам само законността на предложението, другото е за Общински съвет. Комисия по целесъобразност – на сесията. Вие разисквате тук личното си виждане и политизирате нещата. Има решение на МС, в което е посочено как може да се харчат тези пари. Приоритети са работата на г-жа Николова и управляващото мнозинство, дали ще се случи, ще реши ОбС.
Анатолий Абаров
Когато се разходва бюджет, има законосъобразност и целесъобразност.
 

Последваха още размяна на реплики, след които напрежението нарасна осезаемо. Постави се въпросът щом има готов проект, кога и как е направен той, имало ли е обществена поръчка за проектирането, което по спомени на присъстващите членове на администрацията е струвало около 17 000 лева, къде и кога е била публикувана тя и какво представлява проектът за детски парк. Отговор на всички тези въпроси поиска да бъде представен на днешната сесия съветникът Юлиян Тошев. Последва гласуване, при което актуализацията беше отхвърлена с 2 гласа „За“ и 3 – „Въздържал се“.
 

Коментари
520 000 лева
Дата на публикуване: 17.11.2016 22:00:50
520 000 лева ????
Иво Иванов
Дата на публикуване: 17.11.2016 23:25:26
Питайте хората , недейте да умувате.....
Истината Азов
Дата на публикуване: 18.11.2016 10:06:46
Това е! Премиера даде оставка сега кметицата го замести като богопомазана! Няма такава наглост!
Дупки по пътищата чупят колите наред
Дата на публикуване: 21.11.2016 00:07:36
Дупки по пътищата чупят колите наред
Чеп за каца не става от тоя народ
Дата на публикуване: 21.11.2016 00:12:01
Ще плащате данъци да има Детска площадка на фона на дупките из улиците. Ще плащате и по 500 лв. винетки като попове!
Я да не купи никой винетка и всеки да си лепне на стъклото касовата бележка от последния ремонт по ходовата част, да видим какво ще стане. Ще барикадират и затворят всички пътища ли? Или ще глобят цяла България? Чеп за каца не става от тоя народ, затова ще плащате и за още ще питате!
???
Дата на публикуване: 21.11.2016 00:13:00
Как няма да има дупки по пътищата, след като той, ремонтът по пътищата е един от най-сладките бизнеси?
ПИТАМ?
Дата на публикуване: 21.11.2016 00:17:51
А тая \"дупка\" ОБЩИНАТА кога ще се запълни или по-точно изпълни с качествен мат\'рял ???
БАТЕ ЕНЧО
Дата на публикуване: 21.11.2016 08:21:30
Маринела си подготвя новото работно място в детския парк - ЩАТНА БАБА ЯГА , а за жиданчо е предвидила щат като ХЕНЗЕЛ, ще го угоява и ........!
Боби
Дата на публикуване: 21.11.2016 08:27:47
НАЙ ГОЛЕМАТА ДУКА Е НА КМЕТИЦАТА В ГЛАВАТА
стига де,
Дата на публикуване: 21.11.2016 09:18:34
не искам за повярвам, че наистина само за дупки по пътищата се свеждат всички теми. Едни се бият в гърдите, че всички пари са вложени да изкърпят дупките по пътищата, а на предложението за детски парк-отново за дупките по пътищата се свеждат нещата. Опомнете се и не спъвайте тези които искат да направят нещо по-различно от изкърпването на дупки.
Въпроса е:
Дата на публикуване: 21.11.2016 09:41:33
От кърпене на дупки или от строеж на детски площадки се краде повече?
Йонко Неделчев Петков
Дата на публикуване: 22.11.2016 19:32:51
Абе тоя Абаров с тия 20 гласа дето влезе там , много ербап бе !??!!??! Май няма значение за кво спори важно е да спори !!! Тъпанар !!!!!!!!
Адмирации за г-н Мартинов ! Засрамете се и махнете Абаров от там ! Само излага общината !
.......
Дата на публикуване: 22.11.2016 20:12:51
Неграмотността и небрежието излагат общината, а не Абаров!
Проспаха 300000 лева !
Няма да се продължи ремонта на ул.Христо Ботев или която и да е друга улица, а 520000 за детска площадка на зелена площ. Защо не 2 изкуствени игрища и две детски площадки например, пишеше , че игрището до Бриза е
около 70:-80 хил.лв.
Или за ж.к.юг.
ДО Йонко Неделчев Петков
Дата на публикуване: 22.11.2016 20:20:31
Няма никакво значение с колко гласа е влязъл......по-важното е с колко ще излезе.
КОЙ ОТКРАДНА ПАРИТЕ?
Дата на публикуване: 22.11.2016 20:28:09
ЦАЦАРОВ, КОЙ ОТКРАДНА ПАРИТЕ? КАК ТАКА СВЪРШИХА 1 МИЛИАРД ЗА САНИРАНЕ, БЕЗ ДА СА САНИРАНИ?!
Цацаров, днес пак питаме КОЙ ОТКРАДНА ПАРИТЕ? КАК ТАКА 1 МИЛИАРД БЯХА ПРАХОСАНИ ЗА САНИРАНЕ, БЕЗ ДА СА САНИРАНИ ВСИЧКИ ПРЕДВИДЕНИ КООПЕРАЦИИ?

КАК БЕ ИЗВЪРШЕНО ИЗОБЩО ТОВА „САНИРАНЕ“ – С „ФОНДЬОТЕН“ ЗА 1 МИЛИАРД ЛИ?! Сметката е проста: колко изобщо „санирани“ блока има в България, с колко САМО стериопор са санирани, за колко кинта, и къде са останалите до 1 милиард!!!
Кой ще си размърда задника, за да разследва и да повдигне обвинения!!!

Кой
Дата на публикуване: 22.11.2016 21:07:58
кой бе КОЙ?
Да ревеш ли да се смееш ли
Дата на публикуване: 22.11.2016 22:33:43
Кметицата е изтъркала пътя до София за да намери пари за благото на града!!!ВЕРВАМЕ ти Лальоф ВЕРВАМЕ !!!Само така трябва да се държи и изказва един истински партиец.Нека и ние си имаме един Б.Х.!
ЦАЦАРОВ, КОЙ ОТКРАДНА ПАРИТЕ?
Дата на публикуване: 23.11.2016 07:29:23
1 млрд за саниране на 200 блока - това прави по 5 млн. на блок. Има градове, където за толкова пари можеш да си купиш 10 блока.
....
Дата на публикуване: 24.11.2016 09:12:04
Добре, де, хайде този път да не се повтарям за пътищата... Погледнете тротоарите! Неравни и разбити, чист офроуд. Ще се пребият хората!
Тъпа работа
Дата на публикуване: 25.11.2016 14:53:02
Само в тоя смотан град може да изрежеш асфалта и да оставиш кръпките незапълнени през нощта.Или да асфалтираш улица и след два месеца да я издъниш с багерите наново.Все съм виждал мазохисти,ама да си избереш за кмет някаква нещастница,дето е управлявала 5 човека през живота си,такова не бях виждал.И кой малоумник ограничи движението на товарни автомобили през града,преди да е осигурил нормален и безопасен алтернативен маршрут.Ей,вярно лафа за тъпите власи е верен...
nnb
Дата на публикуване: 30.11.2016 13:22:29
Половин милион за нов парк - ами дигата? Все едно е в Припят. Една кирлива лампа няма!
Тесна потка
Дата на публикуване: 30.11.2016 15:56:19
аман от дупки,Аман от палми ,Аман от чешмички аман от фотанчета,Аман от гербери ,аман от крадци ,аман от ЧЕЗ - РОМА ..Аман от дупки.
Фуциклети
Дата на публикуване: 30.11.2016 16:37:59
И кво?
Бенефициара по аспирантам на дупки
Дата на публикуване: 30.11.2016 21:53:38
Праим квото можем, който не муы изнася да бега у куба
Коко
Дата на публикуване: 30.11.2016 22:22:19
Толкова загубени хора като общ.съветници!!!
Нямам думи...
Ивана до коко
Дата на публикуване: 30.11.2016 23:03:37
Тези съветници взимат и цоцат пари от нашия гръб,нашите пенсии нашите ДАНЪЦИ
16 милиарда
Дата на публикуване: 30.11.2016 23:04:58
27 с лихвите
До 16 милиарда
Дата на публикуване: 30.11.2016 23:15:32
Равно на 4 та национална катастрофа. Въпрос на 1 .2 години!Народе спасявай се
ХЮ
Дата на публикуване: 21.12.2016 08:20:50
Очаквайте скоро късометражния филм на режисьора Ангелчо на Жидан, в главната роля Мимейзър !
Родител
Дата на публикуване: 09.05.2017 09:09:13
Ясно е че тази детска площадка е усвояване на пари след като се прави на най- големия припек в града ! Аз не бих си завел детето там .Оправете улиците че си потрошихме колите и спрете с тези палми фонтани и разни други разкрасителни процедури които не са приоритет !


Коментирай

Име

E-mail

Коментирай

Запознах се с условиятa за писане на коментари

* Сайтът не носи отговорност за публикуваните читателски коментари

ВИЖ TV

РАДИО "РИВЪР ФМ" - ТВОЯТ РИТЪМ!

TV програма
В момента програмата на Виж ТВ се актуализира. В най-скоро време ще бъде достъпна и на www.kozloduy-bg.info


Изтеглете вестника в .pdf формат.