Антон Иванов: Историята на ДП РАО започна през 1995 г.

02.07.2014
3 коментара | коментирай
Антон Иванов: Историята на ДП РАО започна през 1995 г.
АНТОН ИВАНОВ: 
ИСТОРИЯТА НА ДП РАО ЗАПОЧНА ПРЕЗ 1995 г.
 
Антон Иванов е първият изпълнителен директор на Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци”, създава Предприятието и го управлява в продължение на 2 години.
 
Господин Иванов, как се стигна до създаването на ДП РАО?
 
Възникването на ДП РАО беше предпоставено за първи път през 1995 г., когато се случиха две важни неща. Тогава се създаде първият по-модерен закон за безопасно управление на ядрените съоръжения. В него се заложи създаването на два фонда – за управление на РАО и за извеждане от експлоатация, тъй като България се присъедини към Единната конвенция за управление на РАО. В тази връзка бе осъществен един проект по програма ФАР, чрез който международни консултанти създадоха концепция как да се разходват двата целеви фонда. Така Предприятието по идея възникна заради необходимостта да се финансира една конкретна дейност, да се определи субект, който да управлява финансиране по един много специфичен ред. В рамките на проекта бяха обобщени практиките в тази област в европейските страни, присъединени към Конвенцията, и бяха разгледани двата основни прилагани модела: единият - оператори, които извършват дейността и са отговорни за финансирането (Испания), и вторият – мениджърска организация без инженерен екип, която се занимава само с финансирането и превъзлага дейностите (Великобритания). В България се прие концепцията да бъде създадено предприятие, което да има и инженерен капацитет, и капацитет за финансиране.  В резултат на това през 1997 г. беше подкрепена идеята за организиране на специализирано предприятие, а в Закона за безопасно използване на ядрената енергия (ЗБИЯЕ) от 2002 г. беше записано, че ще се създаде предприятие, което ще бъде отделен субект и ще бъде отговорно за управлението на РАО на площадките на АЕЦ и хранилището край Нови хан, като ще усвоява средствата от фондовете, а вносителите във фондовете, т. е. генераторите на РАО, ще бъдат независими. 
Такава  е предисторията – сега ние отбелязваме 10-тата годишнина на ДП РАО, но преди това имаше един 10-годишен цикъл, за да се подготвят и въведат основанията за изграждането на Предприятието и аз имах привилегията да съм част от този процес като директор на дирекция в ДАЕЕР и като участник в проекта по ФАР. 
 
Става излишен въпросът как се оказахте първият изпълнителен директор…
 
Така изглежда, просто в годините назад бях в логиката на създаването и след правителственото решение от началото на 2004 г. някой трябваше да се заеме с работата административно да изгради  новото предприятие. Стана естествено и без помпозност. Впрочем, първата заповед, която получих, бе за ангажимент като „член на Управителния съвет” и това беше въобще първият документ за назначение в ДП РАО, сигурно изглежда малко странно сега. По-късно УС беше попълнен с Ира Стефанова и д-р Сергей Цочев. Около три месеца си работихме така – само в рамките на УС. 
 
Какво е да се създава структура без аналог в страната?
 
Обикновено ДП РАО се свързва със ЗБИЯЕ, но често се пропуска фактът, че предприятието се създава по Търговския закон (ТЗ), т. е. от една страна то трябваше да отговаря на всички изисквания на специалния закон по отношение на компетентности и капацитет за дейностите по управление на РАО, но от друга страна трябваше да се спазят и всички условия от ТЗ, което е съвсем различна материя. Сложното беше да се съчетаят двете гледни точки на законодателството. Може би затова бяха оставени две години толеранс между записа в ЗБИЯЕ и реалното решение за създаването на ДП РАО.  
В първите месеци аз търсих съществуващи подобни практики в България, оказаха се малко – военните, БДЖ и държавните лесничейства, но никъде нямаше пълна аналогия с нашата ситуация, в която тепърва трябваше да се създава структура. 
 
И все пак сте стигнали до решение. Оказа ли се работещо с поглед от днешна дата?
 
Да, в интерес на истината се изпълнява първоначално заложената идея – подготвено  и стъпка по стъпка да се присъединяват всички онези дейности, пораждащи продукт, който не може да бъде продаван, но за който обществото е длъжно да се погрижи с оглед на задълженията ни по Единната конвенция. Така че категорично мога да кажа, че ДП РАО изпълнява планираното си развитие, включително с дейностите по извеждането на спрените ядрени мощности. Тази дейност е обоснована още със създаването на фонда за извеждане, няма нито една международна практика, според която операторът по експлоатация да отчислява в специализиран държавен фонд, а после обратно да ползва средства от него.
 
Да се върнем отново към 2004 г. Кое беше най-сериозното предизвикателство за Вас и малкия екип при старта на Предприятието?
 
Сега може и да не изглежда съществено, защото отдавна вече има работеща система, но в самото начало едно от най-трудните неща беше да се организира за първи път финансирането на дейностите чисто практически. Трябваше да е безукорно ясно и прозрачно, че не се създава излишна бюрокрация, нещо повече, че се облекчава работата на генераторите на РАО – основно АЕЦ „Козлодуй”, който до този момент финансираше работата на Цеха за преработка на РАО и в същото време правеше отчисления за фондовете.  И прехвърлянето на финансирането за дейностите по управление на РАО трябваше да стане по внимателно синхронизиран начин така че да няма предпоставки работата да спре дори за един ден. Успяхме да го направим наистина безболезнено, въпреки че имахме много притеснения, свързани с това, че трябваше да се пренасочи един паричен поток по нова логика през тежката машина на държавен фонд. На мен лично ми коства много нерви и напрежение, но никой не разбра – в крайна сметка прехвърлянето не се отрази по никакъв начин на работата по управление на РАО.  Това беше сериозното предизвикателство, а с ежедневните инженерни задачи бих казал, че се справяхме доста по-уверено, екипът беше технически. В никакъв случай не подценявам тази част от работата, от първия ден започнахме да изпълняваме задачи по документацията за лицензирането, изграждане на система по качеството, която завършихме още в първата година, създаване на структура и вътрешни процедури, въобще трябваше да изпълним целия комплекс от дейности, за да отговорим на изискванията за прехвърляне на активите на Цеха от АЕЦ към ДП РАО. Пак в първата година създадохме и съгласувахме с АЯР две големи програми – за изграждане на НХ РАО и за управление на историческите РАО. Впрочем, програмата за събиране на РАО, пръснати в различни предприятия в цялата страна, които почти не се управляваха, беше най-сложната инженерна задача за екипа в периода 2004-2006 г. В резултат от създаването на тази програма американското правителство видя в лицето на ДП РАО надежден партньор и сключи договор, валиден и сега,  за финансово подпомагане  на част от дейностите по историческите отпадъци. Досещате се, че да убедиш американското правителство да помага трябват солидни и издържани аргументи. През 2005 г. беше установено и партньорство с МААЕ, което беше институционално признание за ДП РАО като оператор по управлението на РАО в България.
 
Вие лично, удовлетворен ли сте от 10-годишното развитие на ДП РАО, като човек, който е бил в основата на създаването му? 
 
Да, отбелязах вече, че нещата се движат точно така, както бяха заложени и планирани в началото. Какво по-голямо удовлетворение от това? Няма нищо зачертано в програмите, дейностите, обхвата на Предприятието. Това за мене е доказателство, че логиката, по която изградихме организацията, и вложените усилия, са смислени. И аз съм благодарен на моите колеги, следващите изпълнителни директори, че са добри стопани на това Предприятие, че успешно решават инженерните му задачи в борба с финансовите институции.
 
Каква перспектива пожелавате на ДП РАО по повод 10-тата годишнина?
 
Ако Предприятието успее да определи своя специфична компетентност, която може да предостави на трети страни, то тогава то ще е постигнало нещо, което е наистина трудно, но ще е един нов връх. Изпълнението на всички досегашни задачи е малко или повече рутина, предизвикателството е част от тези услуги, които ДП РАО извършва в България, да бъдат оформени по начин, който позволява да бъдат предоставени извън страната. Това ще бъде още едно много високо признание и доказателство за професионализъм.
 

 

Коментари
10
Дата на публикуване: 03.07.2014 06:24:47
И продължава да се пише
Васил Левски
Дата на публикуване: 03.07.2014 08:44:31
след като нарежем нашите атомни реактори, ще освобождаваме и други държави от ядрени мощности.от тази работа печелят някои тарикати, а губи цял народ.
ЕНЕРГЕТИК
Дата на публикуване: 06.07.2014 17:25:49
НАЦИОНАЛНИ ПРЕДАТЕЛИ


Коментирай

Име

E-mail

Коментирай

Запознах се с условиятa за писане на коментари

* Сайтът не носи отговорност за публикуваните читателски коментари

ВИЖ TV

РАДИО "РИВЪР ФМ" - ТВОЯТ РИТЪМ!

TV програма
В момента програмата на Виж ТВ се актуализира. В най-скоро време ще бъде достъпна и на www.kozloduy-bg.info


Изтеглете вестника в .pdf формат.