Кръстьо Кръстев: Работата на полицията в Козлодуй е задоволителна - не отлична, нито добра

09.03.2014
13 коментара | коментирай
Кръстьо Кръстев: Работата на полицията в Козлодуй е задоволителна - не отлична, нито добра
Г-н Кръстев, началник сте на Районното управление на полицията в Козлодуй от 9 декември миналата година. За малко повече от два месеца успяхте ли да се запознаете с работата на управлението със спецификата на региона?
В общи линии се запознах със състава, с криминогенната обстановка, с ръководителите на институции. В сравнение с Оряхово, откъдето идвам, криминогенната обстановка тук е малко по-сложна от гледна точка както на тежките престъпления, така и на останалите. Това се дължи на много фактори, които обуславят тези факти. Един от тях е големият брой ромско население в региона. Доколкото знам около махалата наброява около 3000 души население. В болшинството си това са безработни, ниско образовани хора, без постоянни доходи, които живеят при лоши битови условия. На второ място много от хората в града са състоятелни и това привлича престъпниците, най-вече тяхното имущество и обновеният автомобилен парк.
 
Отчитате работата на управлението за миналата година, но това е чужда работа, която не сте свършил Вие. Как ви се видя отчетът от погледа на външен човек, който вече е вътре в нещата?
Имам дългогодишен полицейска стаж, който ми дава възможност за кратко време да се адаптирам в обстановката. От моя гледна точка отчетът за работата на РУП-Козлодуй е задоволителен. Не отличен, не добър, а задоволителен.
 
Оценка тройка ли пишете?
Тройка, да. Ако трябва да говора в цифри през 2013 година са регистрирани 519 престъпления при 507 за предходната година. Разкриваемостта е 42.58%, като за същия период на 2012 година е бил 28.40%. Разкрити са 221 престъпления, срещу 144 за предходния период. Установени 183 извършители на криминални престъпления, срещу 133 за 2012-та, като 29 от тях са непълнолетни, докато в предходния период са били 11. Това са сухите цифри, които обуславят работата, но те не са всичко.
 
Остават ли кражбите основният проблем в региона?
Остават. И през 2013-та година основният дял от регистрираните престъпления са тези против собствеността на гражданите. Това не са само кражбите – тук влизат още грабежите, измамите. Те съставляват около 70% от всички регистрирани престъпления, като са общо 367 на брой, от които са разкрити 104. За миналата година грабежите са 4 като само един е разкрит. Този факт се дължи основно на липсата на информация от пострадалите – те са уплашени, плахи и в един момент като че ли изгубват паметта си. Не могат да дадат описание на извършителя и това доста ни затруднява. Освен, че извършителите често са екипирани с якета и качулки, така че да не бъдат разпознати. Това е и причината повечето от грабежите да стават в есенно-зимния сезон. Съветът ми към хората е първо да бъдат по-бдителни и да пазят личния си багаж и освен това да не изпадат в паника, за да могат да видят и запомнят нападателите. 
На въпроса за кражбите – те остават най-сериозния проблем. За миналата година са регистрирани 313 кражби срещу 278 за предходния период. Разкритите посегателства са 91 при 62 за 2012-та година. Особено тежък е въпросът с домовите кражби, където има регистрирани 104 случая – почти двойно повече в сравнение с предходната година. Разкриваемостта при тези престъпления е едва 21.15%. От анализа на тези цифри се вижда, че определено има какво да се желае в работата на полицията по отношение на домовите кражби.
 
Защо са толкова малко разкритите кражби?
Трудно ми е и не мога да коментирам работата при предишното ръководство – това е въпрос на организация. Разбира се и тук особено значение има късното съобщаване и регистриране на престъплението, защото с времето всички следи са заличени и кражбата става трудно разкриваема с много работа и най-вече информация. Това е, което липсва контакта с хората на място и информация. За да се избегнат този вид посегателства ще напомня на хората, особено в малките населени места, да осигурят периодично наблюдение на домовете си, когато отсъстват.
 
Все още ли хората пропускат да съобщават за кражби. Има ли, според Вас, дребни кражби?
Кражбата винаги си е кражба. Разбира се, има дребни, но всяко престъпление трябва да се преследва и наказва независимо дали е за 5 или 500 лева. Важно е хората да знаят, че когато извършителят е рецидивист той може и за 5 лева да влезе ефективно в затвора, така че не трябва да се пренебрегва нито един случай, а пострадалите при всички случаи трябва да подадат сигнал, за да може и ние да реагираме навреме.
 
Сега особено се дискутира темата с контрола върху заложните къщи и пунктовете за изкупуване на метали, където често се пласират крадени вещи. Тук има ли такива?
Има две заложни къщи и ние непрекъснато ги проверяваме, както и пунктовете за метали. В последно време обаче крадците не използват местните заложни къщи. Те си имат така наречените разпределители, които купуват от тях и карат в други населени места. 
 
Друг от масовите престъпления, които хем дразнят хората, хем има още такива, които да се връзват на номерата са телефонните измами. Защо има такъв бум?
Повечето от регистрираните измами през миналата година са именно такива – класически телефонни измами. Непрекъснато алармираме, подсещаме и говорим с хората за тези случаи, разгласяваме схемите, правим съобщения, но хората продължават да дават пари и то при едни и същи обстоятелства. Само за периода от 26 декември до 6 януари станаха три такива измами на територията на града. Едната беше за 1 800 лева, другата за 2 600 лева и третата за 4 000 лева. Ние установихме жената, която взема парите от жертвите, тя си призна, че е участник в схемата и че държи връзка с поръчителите, които я насочват къде да ходи и какви пари да вземе. В случая тя беше проводникът на парите и в трите случая, като ги носеше на определено място във Враца. Напрактика тя е физическият извършител на престъплението и всъщност е работела на заплата от 200 лева на измама. Крайният поръчител обаче е изключително трудно разкриваем, защото SIM картите, от които се провеждат разговорите се водят на лица, които имат по 100-200 карти на свое име и е трудно да се проследи кой, кога, коя е ползвал. Приносителят на парите пък ги предава на втори посредник, който вече ги носи към В. Търново и Плевен - той няма никакъв пряк контакт с поръчителя и никога не го е виждал. За това тези схеми трудно се разплитат докрай. А по принцип са и трудно доказуеми, освен ако не ги хванем на място при предаването на парите, както в случая направихме.
 
Обществена тайна е, че наркотиците са друг от проблемите на Козлодуй. Как стои въпросът с този вид престъпления в отчета?
За миналата година има регистрирани 7 случая свързани с разпространение на наркотични и упойващи вещества, от които всички са разкрити. 100% разкриваемост е добър показател в отчета, но общия брой на регистрираните престъпления е твърде малък, за да се вчита, че по този показател управлението работи добре. Но това пак е свързано с гражданската позиция и с обществените нагласи и нетърпимост към този вид престъпления. Ние получаваме твърде малко съдействие и твърде слаба информация от училищата, а именно във и около тях се разпространяват наркотиците. Голяма е апатията от страна на служителите в училищата, защото всичко това се случва пред тях и около тях, но те предпочитат да си затварят очите. Това, което ние можем да направим е да активираме тези контакти и заедно да започнем да работим против този сериозен проблем.
 
В тази връзка как стои въпросът с детската престъпност?
Увеличава се броя на престъпленията извършени от малолетни и непълнолетни. За миналата година са установени 29 лица, които са извършили 47 престъпления. Изводът е, че извършителите рецидивират, което означава, че са извършили повече от едно престъпление. В тази връзка в сравнение с 2012 г. водените на отчет при нас деца и младежи са с 10 повече. Имаме обособен криминален контингент на малолетните и непълнолетни престъпници, който включва 35 лица. Има трайна тенденция за ежегодно увеличение на показателите на детската престъпност, което основно се дължи на занижения родителски контрол и ниския стандарт на живот, като същевременно се отчита и фактът, че наказателната отговорност на малолетните и непълнолетните е по-малко, а освен това след като навършат 18-години те стават с чисто досие. 
 
Какво променихте в работата на районното управление, след като поехте поста началник?
Въведохме патрулно-постова дейност на територията на община Хайредин през тъмната част на денонощието. Създадохме съвместен патрул с РУП – „АЕЦ Козлодуй”, с който осигурихме патрулиране в малките населени места през нощта. За по-големи реорганизации не мога и да помисля, тъй като съставът е редуциран до минимум. В момента управлението разполага с 58 служители, заедно с досъдебното производство. Реално полицейската работа се върши от 36 служители, което е крайно недостатъчно за общините Козлодуй и Хайредин, които обслужваме. Трудно е да се справим с престъпността и цялата работа, която е вменена на полицията, при положение, че няма хора. 
 
Какво е необходимо, за да се работи по-нормално?
Трябва във всяко населено място да има поне по един младши полицейски инспектор. Това е политика на министерството и се надявам тя да се промени след като влезе в сила новият закон за МВР. Лоша е политиката и за назначаването на служителите, тъй като не се търсят местни кандидати, които биха останали тук и по този начин ще се спре и непрекъснатото текучество на кадри.
 
Какви са целите Ви?
Основният ми приоритет е да възвърнем доверието на гражданите в полицията, чрез срещи с хората, познаване на населението, контакти с местните власти и в малките населени места. По този начин ще получаваме информация за готвените и извършени престъпления, ще ги намалим и ще увеличим разкриваемостта. Не мога да дам срокове за осъществяването на тези цели, но се надявам да се справим. 

Деси Николова

 

Коментари
Дааа
Дата на публикуване: 09.03.2014 20:31:31
Статия като статия. Но, за да има успех в работата на полицията, трябва да има и такива закони. И те трябва да се спазват от всички. На местно ниво трябва да се окошарят босовете на престъпността.
ЕМИ
Дата на публикуване: 10.03.2014 02:55:52
ГОСПОДИН НАЧАЛНИК МНОГО ИЗЛОЖИХ ТЕ
ЗНАЕТЕ ВСИ4КО
четящ и не вярващ
Дата на публикуване: 10.03.2014 22:06:49
Дали г-н Кръстев се разхожда из козлодуйските улици?Дали случайно му прави впечатление мнението на обществото?Дали случайно забелязва колко наглеци има в града?Дали случайно му се е случвало да пресече на пешеходна пътека в града?Дали случайно е виждал работещ патрул в центъра и санкциониращ нарушителите?Оценката не е незадоволителна, тя е - 100 !!!
fox goodman
Дата на публикуване: 11.03.2014 14:30:09
ШЕФЕ ОПРАВАЙ СЕ С ПРЕСТЪПНИЦИТЕ И БАНДЮГИТЕ ИЛИ ТИ НЕ ПУКА ИЛИ ТЕ Е СТРАХ ИЛИ ОТ ГОРЕ ТАКА ТИ КАЗВАТ ДА АМА ТАКА ПОВЕЧЕ НЕ ТРЕБА ДА СЕ ЖИВЕЕ КВО Е ТОВА БЕ ЧОВЕК ТИ ЧЕТЕШ ЛИ ПОНЕ РУБРИКАТА 112 И КОМЕНТАРИТЕ ОТ ДОЛУ Я СЕ ХВАНЕТЕ С КМЕТА И ОПРАВЕТЕ НЕЩАТА АМА КАК МОЖЕ ТАКА НАВРЕМЕТО МИТКО БОГОЕВ САМ СЕ СПРАВЯШЕ С ЦИГАНСКАТА ПРЕСТЪПНОСТ И С ВСИЧКО ДРУГО А СЕГА ..........................................................................................................МАНИ МАНИ
аз
Дата на публикуване: 15.03.2014 00:26:24
Работата на полицайте е да спират ВСИЧКИ и ако видат нещо нередно като тъмни стакла да ги накарат да ги свалят не да карат едни да ги свалят а другите да ги пускат неставаа така фанете се оправете защото ако аз си затъмна предните стакла ще ме накарат да ги свала а другите да си ги даржат и да карат като луди.... Гадно е така. Като си вършите.работата варшете я качествено
азз
Дата на публикуване: 15.03.2014 12:50:44
Т-н Кръстев погрижете се за тези който карат без книжка и за тези който са с затъмнени предни стакла моляви
Д.Савчев
Дата на публикуване: 15.03.2014 20:42:12
Емил Шарков загина от ръката на един луд,но него го уби СИСТЕМАТА!Какво ще направят сега неговите колеги-ще поднесат съболезнованията си на почерненото семейство,ще съберат някой лев за децата му,на погребението му ще пушат мълчаливо,ще пият по една минерална вода и ще се приберат при семействата си с мисълта:\"Добре,че не бях Аз!\"....и толкоз.
соня
Дата на публикуване: 02.04.2014 09:58:37
А защо полицайте не си свалят първо те фолиото от личните автомобили и тогава да санкционират гражданите!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ива
Дата на публикуване: 06.03.2015 14:51:34
Мисля че, по - добър началник не може да има. Запазете си грозните коментари за вас страхливци. Не оценявате този човек какво прави за този град!!
Люси
Дата на публикуване: 06.03.2015 14:54:53
Евала на този човек! Да имаше навсякъде такива началници светът щеше да се оправи, но уви.
Иве
Дата на публикуване: 06.03.2015 15:17:50
Дай точка по точка какво прави за да разберем и ние!
За сега чуваме за катастрофи всеки ден, но не и за ограничаването на пилотите в града, нито за ред в паркирането на мест акъдето не би трябвало да се паркира..
Същото е и с кражбите и с дрогата.

Напиши:
1....
2......
3...

изброй ги така колкото има
хххх
Дата на публикуване: 14.03.2015 18:42:30
Х
Ива
Дата на публикуване: 15.03.2015 20:54:52
Иве
Дата на публикуване: 06.03.2015 15:17:50
Дай точка по точка какво прави за да разберем и ние!
За сега чуваме за катастрофи всеки ден, но не и за ограничаването на пилотите в града, нито за ред в паркирането на мест акъдето не би трябвало да се паркира..
Същото е и с кражбите и с дрогата.

Напиши:
1....
2......
3...

изброй ги така колкото имаАбе ти какво искаш?
Да няма катастрофи ли?! -Това как ще карат в града не зависи от него... Това че се друсат и крадът също. Той не може да промени това за толкова кратко време. А и винаги ще има такива които не спазват реда. Дано да си ме разбрал/а, но по - мисленето ти се показва, че си нямаш и предствава от тази работа......


Коментирай

Име

E-mail

Коментирай

Запознах се с условиятa за писане на коментари

* Сайтът не носи отговорност за публикуваните читателски коментари

ВИЖ TV

РАДИО "РИВЪР ФМ" - ТВОЯТ РИТЪМ!

TV програма
В момента програмата на Виж ТВ се актуализира. В най-скоро време ще бъде достъпна и на www.kozloduy-bg.info


Изтеглете вестника в .pdf формат.